VýstupyCílem projektu bylo přenesení inovativního přístupu (program FAST) ze Spojených států a implementace v podmínkách českých škol. 

Program FAST představuje strukturovaný intervenční program vedoucí k zefektivnění systému práce školy, zlepšení spolupráce rodiny a školy a vytvoření optimálního školního klima.


K dosžení cílů jsme zrealizovali několik dílčích aktivit popsaných níže.


Aktivity projektu

Lokalizace programu FAST

Lokalizovali jsme program pro práci na prvním stupni základní školy a pro školy střední.Proškolení týmů

Došlo k proškolení realizačních týmů, které se skládaly ze zástupců pedagogů dané školy (třídní učitel, školní psycholog, apod.), rodičů a poradenských služeb z místní komunity, kteří byli schopni rodiče směřovat dál. Více viz Závěrečná zpráva.Implementace prvních pilotních kol

Celkem osm setkání na Arcibiskupském gymnázium v Kroměříži a Základní škole sv. Voršily v Olomouci se skládalo z aktivit zaměřených na oblast zážitkové či prožitkové pedagogiky, terapeutickou práci s jednotlivci či skupinou nebo na nástroje dramatické výchovy a podpůrné psychologické práce. Více viz Závěrečná zpráva.Sledování impaktu programu FAST a systematická evaluace

Výstupy kvalitativního výzkumu


Suamativní evaluace dopaduStáže

Stáž ve Velké Británii umožnila teoretickou i praktickou výměnu zkušeností tuzemských pedagogů se zahraničními kolegy, kteří mají víceletou a přímou zkušenost s implementací programu FAST. Více viz Závěrečná zpráva.Nábor pěti škol pro ověření programu FAST

Program byl dále ověřen na školách ZŠ Jívová, Gymnázium Hejčín, ZŠ a MŠ Ktiš, MŠ a ZŠ Dub a ZŠ SVAT.  Více viz Závěrečná zpráva.Vyškolení a certifikace českých školitelů

Jedním ze základních cílů projektu bylo vybudovat v ČR infrastrukturu pro další šíření a rozvoj programu FAST a tým certifikovaných školitelů je základním předpokladem pro dosažení tohoto cíle. Tito absolventi programu pro výcvik školitelů mohou dále školit a podporovat realizační týmy programu.

Samotné školení předpokládalo účastníky, kteří už program FAST znají a účastnili se ho jako členové implementačních týmů. Tým absolventů výcviku školitelů se tak rekrutoval hlavně ze členů prvních implementačních týmů.Finální úprava metodiky programu FAST

Na základě pilotních ověření na širším spektru škol byly použité techniky vyhodnoceny a navrženy případné aktualizace programu ze získané zpětné vazby od implementačních týmů, rodičů a případně i žáků (studentů). Více viz Závěrečná zpráva.Mezinárodní konference

Dne 31. října 2023 proběhla na Univerzitě Palackého v Olomouci mezinárodní konference, která vyvrcholila prezentací výsledků a zkušeností z implementace programu FAST - Families and Schools Together na českých školách. Program FAST byl zaměřen na posilování rodičovských kompetencí a zlepšení spolupráce mezi rodiči a školou a prostřednictvím příspěvků na konferenci byl představen široké veřejnosti. Na konferenci vystoupili prezentující, kteří se programem dlouhodobě zabývají, včetně zakladatelky programu, prof. Lynn McDonald ze Spojených států.