Základní vize programu

Zvyšovat potenciál každého dítěte  |  Spojovat a zlepšovat vztahy rodin a škol


Zaměření

 • Program FAST obsahuje 8 odpoledních setkání skupiny rodičů a dětí. Tato setkání mají předem připravený průběh. 
 • V těchto setkáních se rodiče s dětmi účastní aktivit rodič-dítě, které jsou zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí a komunikaci s dítětem. 
 • Dále jsou v programu aktivity pro rodiče, které jsou zaměřeny na podporu rodičů, sdílení jejich názorů, obtíží a úspěchů v rodičovství. 

Základní hodnoty programu

 • Všichni rodiče milují své děti a chtějí pro ně to nejlepší.
 • Rodiče mohou být učiteli a vychovateli svých vlastních dětí.
 • Rodiny jsou zásadní pro výkon dětí ve škole.
 • Stres a sociální izolace snižují efektivitu rodičů; sociální podpora zvyšuje efektivitu rodičů.
 • Důvěryhodné vztahy podporují schopnost rodin získat přístup ke zdrojům pomoci.
 • Zásady a postupy organizací by měly vždy podporovat a zahrnovat rodiče, aby zlepšily vztah rodič-dítě.
 • Školy by měly být vstřícné ke všem rodinám.
 • Zneužívání alkoholu a drog brání rodinám uspět; prevence, intervence a léčba problémů zvyšuje schopnost rodiny uspět.
 • Chudoba, rasismus a sexismus nepříznivě ovlivňují vývoj dětí.