Co je program FAST a jaký je jeho hlavní přínos?

FAST je mezinárodně uznávaný program, který si klade za cíl podporovat a rozvíjet zdravé vztahy a partnerství mezi rodinou a školou. FAST rodinám nabízí nástroje, dovednosti a zdroje, které jim pomáhají intenzivněji se zapojit do vzdělávání svých dětí.

FAST se jako strukturovaný intervenční přístup zaměřuje na průběžné posilování rodičovských kompetencí a zintenzivňuje spolupráci rodičů a školy. Přispívá tak ke vzniku optimálního školního klimatu a bezpečného prostředí pro děti i rodiče. Celosvětově má program FAST již více než 30letou tradici. U nás se s ním školy teprve seznamují.


Program FAST na vlastní kůži

Chcete se dozvědět více od člověka, jehož rodina si programem FAST prošla během svého pobytu ve Spojených státech amerických? Poslechněte si náš podcast VĚDOUSHI s Richardem Kořínkem na platformách Spotify nebo Apple podcast.


Co získají školáci?

 • Program pomáhá zvyšovat potenciál dětí.
 • Školáci zapojení do našeho programu jsou motivovanější a sebevědomější.
 • Lépe se začleňují do společnosti a mají kvalitnější vztahy se svými vrstevníky.
 • Změnou projdou i jejich vztahy s rodiči – jsou zpravidla lepší a hlubší.

Jaký přínos má pro zapojené školy?

 • Pokud děti vidí své rodiče a zaměstnance školy spolupracovat, lépe přijímají autoritu dalších dospělých, nejen učitelů. Změna postoje žáků ke škole je jedním z významných přínosů programu.
 • Školy, které se zapojí do programu FAST, reportují zlepšené výsledky vzdělávání.
 • Lepší školní klima: kvalitativní proměnou projde také celková atmosféra ve škole.
 • Škola lépe spolupracuje s rodiči, čímž se jí daří lépe plnit své poslání.

Jaké jsou benefity pro rodiče?

 • Program FAST funguje jako důležitá podpora rodičům, kteří řeší problematickou situaci.
 • Program přispívá k prohlubování vztahů mezi rodiči a dětmi.
 • Rozvíjí komunikaci mezi rodičem a dítětem.
 • Rodič lépe rozumí potřebám i obavám dítěte a může na ně účinněji reagovat.
 • Díky programu obvykle zaznamenáváme změnu také v domácím prostředí.