Proč je FAST přínosný 

FAST je mezinárodně uznávaný program, který podporuje zapojení rodičů a tím vznik silnějšího pouta - rodinné pouto je nezbytné pro bohatství a vzdělání dětí.

Sebevědomí dítěte evidentně stoupá, pokud se některý člen jeho rodiny aktivně účastní školního života. Taková účast vysílá k dítěti signál, že jeho rodina uznává a schvaluje svět školy, v němž dítě tráví většinu dnů svého dětství. 


Přínos pro dítě

 • Program pomáhá zvyšovat potenciál dítěte.
 • Dítě je motivovanější a sebevědomější.
 • Dítě se lépe začleňuje do společnosti a má lepší vztahy s vrstevníky.
 • Zlepšení a prohloubení vztahu s rodiči.

Přínos pro školu

 • Pokud dítě vidí své rodiče a pracovníky školy pracovat společně, lépe přijímá autoritu dalších dospělých, nejen učitelů, jeho postoj ke škole je výrazně pozitivnější.
 • Zlepšení vzdělávacích výsledků.
 • Zlepšení atmosféry ve škole.
 • Lepší spolupráce s rodiči.

Přínos pro rodiče

 • Podporuje rodiče v problematických situacích.
 • Prohlubování vztahu rodič- dítě.
 • Rozvoj komunikace s dítětem.
 • Zlepšuje porozumění dítěti.
 • Zlepšení domácího prostředí.