Konference o programu FAST - Families and Schools TogetherZahájení konference

 • 09:00 – 09:05 – doc. Mgr. et Mgr. Vít Hušek, Th.D. - Děkan Cyrilometodějské teologické fakulty
 • 09:05 – 09:15 – Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková - Zmocněnkyně pro lidská práva


FAST in the World

 • 09:15 – 09:45 – prof. Lynn McDonald – Program FAST od roku 1980 do současnosti
 • 09:45 – 10:15 – Elspeth Bromiley, MA – Zavádění a výcvik týmů programu FAST ve 20 zemích světa
 • 10.15 - 10:30 - Diskuse


Break

 • 10:45 – 11:10 - Michael Puniskis, PhD. - Evaluace programu FAST ve Velké Británii - metody, procesy a výstupy
 • 11:10 – 11:35 - Kaleem Caire, Marilyn Ruffin - FAST v One City Schools Madison - budování komunity a zapojování rodin poslední 7 let
 • 11:35 - 11:50 - Catherine Tierney - Dědictví programu FAST ve škole Sv. Malachiáše v Manchesteru

 • 11:50 - 12:00 - Diskuse


Přestávka na oběd


Program FAST v České republice

 • 13:00 – 13:10 – Evžen Weigl - Představení projektu FAST Rodina a škola společně
 • 13:10 – 13:30 – Mgr. Richard Kořínek - Program FAST na základních školách v ČR - pilotní ověření programu a první výstupy evaluace
 • 13:30 – 13:50 – Mgr. Alice Košárková, Ph.D. – Program FAST na středních školách v ČR - první zkušenosti


Break

 • 14:00 – 14:20 – Panel zástupců škol - ředitelé škol, které realizovaly program v ČR

 • 14:20 – 14:50 – Panel členů týmu programu FAST

 • 14:20 – 14:50 – Panel členů týmu programu FAST 

 • 14:50 – 15:10 – Panel studentů středních škol, kteří se zapojili do programu FAST pro SŠ

 • 15:10 – 15:40 – Panel rodičů, kteří se zúčastnili programu FAST

 • 15:40 – 16:00 – Závěrečná diskuse
Prezentující


Profesorka Lynn McDonaldová, zakladatelka a tvůrkyně programu FAST


Mike Puniskis

Mike Puniskis pracoval v letech 2012-2013 jako výzkumný pracovník pro hodnocení programu FAST na Middlesexské univerzitě v Londýně, která ve spolupráci s organizací Save the Children vedla rozšíření programu FAST na celostátní úrovni ve Velké Británii. V této funkci byl Mike zodpovědný za řízení procesu hodnocení běhů programu FAST na mnoha školách po celém Spojeném království, což zahrnovalo zpracování dat z dotazníků pro statistickou analýzu a vypracování hodnotících zpráv. V současné době vede bibliografii studií publikovaných o FAST, která je k dispozici na vyžádání. Mike má titul v oblasti psychologie a kriminologie, které vyučuje na Open University (UK), kde působí od roku 2013.Abstrakty


Mike Puniskis - Hodnocení FAST ve Spojeném království: FASTIS: Metody, procesy a výsledky

Tato prezentace se zaměří na hodnocení programu FAST ve Velké Británii v letech 2009-2012 na základě zjištění ze souhrnné zprávy, kterou jsem vypracoval v roce 2013 (n=107 základních škol se 124 běhy programu FAST). Pracoval jsem jako výzkumný pracovník pro hodnocení programu FAST ve Velké Británii. Budu se zabývat procesem hodnocení FAST, jako je spolupráce se školami a rodiči při sběru dat, spolupráce s poskytovateli finančních prostředků na FAST, jako jsou charitativní organizace a místní úřady, školení facilitátorů FAST v oblasti administrace předběžných a následných dotazníků, řízení procesu hodnocení na více místech/cyklech FAST a psaní hodnotících zpráv. Poskytnu přehled nástrojů pro sběr dat, jako je SDQ (dotazník silných stránek a obtíží) a další známé škály používané v hodnotících dotaznících FAST k měření chování dětí, vztahů s rodiči, studijních výsledků atd. Budu se věnovat doporučením, jak číst a porozumět hodnotícím zprávám FAST, například jak dávat smysl složitým statistickým údajům a výsledkům výzkumu a jak je sdělovat přístupným způsobem laické veřejnosti, jako jsou učitelé a rodiče.Alice Košárková - FAST na středních školách v České republice - první zkušenosti

Jedním z klíčových vývojových úkolů v období dospívání a rané dospělosti je vytvoření uceleného pocitu vlastního já a identity. Identita slouží jako rámec, který dospívajícím pomáhá určit jejich místo v životě a dává jejich životu smysl a cíl. Je program FAST něčím, co může středoškolákům v důležitém období dospívání pomoci posílit jejich nezávislost, zlepšit komunikaci a vztahy v rodině a pomoci vybudovat síť vztahů mezi rodinou, školou a komunitou? V této prezentaci se zaměříme na to, jak byl program FAST realizován na středních školách v České republice, a pokusíme se na tyto otázky odpovědět prostřednictvím stručného představení aktivit programu a jejich vyhodnocení.31. října 2023, od 9.00 hod. do 16 hod.


Univerzita Palackého v Olomouci
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
Kateřinská 653/17, Olomouc