Posilte vztahy se svými dětmi a pomozte jim být ve škole ještě lepší  


Proč se do programu zapojit? 

Při výchově dítěte hraje škola jednu z nejdůležitějších rolí v životě. Přesto máme zkušenost, že vazba rodičů se školou bývá omezená a ke vzájemné spolupráci dochází jen sporadicky. 

Rodiče tak často nemají aktuální informace o tom, co se v naší škole děje, jaké panují ve třídě vztahy, nebo jaký je učitel jejich dítěte. Právě proto jsme tady pro Vás s novým programem FAST. 

• poznejte blíže prostředí naší školy a naše učitele

• pojďte s námi spolupracovat na výchově svého dítěte

• poznejte rodiče spolužáků svého dítěte 

• posilte své rodičovské kompetence 

• prohlubte vztah se svým dítětem 

• ukažte svému dítěti, jak jít příkladem 


Co vás čeká?

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci jsme pro Vás připravili osm odpoledních setkání, kdy se v prostorách naší školy na cca dvě a půl hodiny setkají rodiče s dětmi, učiteli a koordinátory programu. 

Součástí těchto neformálních setkání budou předem naplánované hry a aktivity, které rodičům poskytnou příležitost k navázání užšího kontaktu s učitelem, ale i ostatními rodiči a umožní jim poznat dovednosti svých dětí. Těšíme se na Vás! 


Jak rodiče FAST hodnotí? 

48% rodičů uvedlo, že mají doma s dětmi méně rozepří

 67% rodičů uvedlo, že mají s dětmi lepší vztah 

 64% potvrdilo zlepšení sociálních vztahů svých dětí