Posilte vztahy se svými žáky a jejich rodiči


Proč se do programu zapojit? 

Při výchově dítěte hraje škola jednu z nejdůležitějších rolí v životě. Přesto máme zkušenost, že vazba rodičů se školou bývá omezená a ke vzájemné spolupráci dochází jen sporadicky.

Učitelé se tak s rodiči často nedokáží dobře poznat a vybudovat si vzájemnou důvěru. Proces vzdělávání dětí je pak pro učitele o to složitější, že je celá zodpovědnost za rozvoj dítěte především na nich a postrádá zpětnou vazbu rodičů. Právě proto je tady program FAST.

• Posilte vztahy a důvěru se žáky a jejich rodiči

• Zapojte rodiče do procesu rozvoje dítěte

• Získejte zpětnou vazbu pro zkvalitnění vzdělávání

• Vytvořte silnější kolektiv


Co účast v programu obnáší? 

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci bude připraveno osm odpoledních setkání, kdy se v prostorách školy na cca dvě a půl hodiny setkáte s rodiči a dětmi z Vaší třídy. 

Součástí těchto neformálních setkání budou předem naplánované hry a aktivity, které Vám poskytnou příležitost k navázání užšího kontaktu s rodiči a umožní jim i Vám poznat nové dovednosti dětí. Budete sami překvapeni, jak se zlepší chování Vašich žáků a vnímání rodičů k Vaší práci. 


Jak učitelé FAST hodnotí? 

54% učitelů uvedlo zlepšené zapojení rodičů 

40% učitelů uvedlo zlepšené chování žáků 

48% učitelů uvedlo snížení hyperaktivity žáků