FAST WORKS

  • FAST WORKS je doplňkový program FAST, který je veden rodiči. Cílem doplňkového programu je, aby se rodiny, které prošli programem FAST, nadále setkávali 1x měsíčně po dobu 2 let a více.

  • Tato setkání organizují samotní rodiče, kde se potkávají společně s dětmi na neformálních aktivitách - výletech, setkáních.

Cíl FAST WORKS

  • Spojí rodiny, aby pomohly dětem uspět.
  • Dělit se o své znalosti a dovednosti s ostatními členy.
  • Posílit smysl FAST komunity.