FAST

RODINA A ŠKOLA SPOLEČNĚ


Vytváříme silnější rodiny

Konference o programu FAST 

Families and Schools Together

Závěrečnou konferencí vyvrcholí náš tříletý projekt, který si klade za cíl zavést na českých školách FAST – tedy program Families and Schools Together. Tento strukturovaný intervenční přístup se zaměřuje se na posilování rodičovských kompetencí, zlepšování vztahu a spolupráce rodičů a školy, napomáhá vytvářet bezpečné prostředí pro děti a rodiče a má významný vliv na budování optimálního školního klimatu. Celosvětově má více než třicetiletou tradici. Na Moravě a v Čechách se s ním školy teprve začaly seznamovat…


  • Proč by se vaše škola měla účastnit programu FAST?

  • V čem jsou hlavní přínosy programu – pro děti, rodiče i školu?

  • Na jaké překážky program v českém prostředí naráží?

Na tyto a řadu dalších otázek budeme hledat odpovědi.Konference shrne výsledky, kterých se podařilo projektovému týmu dosáhnout díky spolupráci s partnerskými školami v Česku. Vystoupí zástupci zapojených škol, členové našeho projektového týmu i rodiče, kteří se účastnili pilotních intervencí. Prostor na konferenci dostanou také zahraniční hosté, kteří s programem FAST pracují dlouhodobě ve Velké Británii a Spojených státech amerických. Pozvání na konferenci přijali také kolegové z partnerských univerzit či zástupci české vlády. 

  • Účast na konferenci je díky financování z veřejných zdrojů bezplatná
  • Po celou dobu konference je zajištěn simultanní překlad
  • Pro všechny účastníky je k dispozici občerstvení

31. října 2023, od 9.00 hod. do 16 hod.


Univerzita Palackého v Olomouci
Institut sociálního zdraví (OUSHI)
Kateřinská 653/17, Olomouc